Brangūs TS-LKD politinės bendruomenės nariai, gyvename sudėtingu kovos prieš grėsmingą pandemiją laikotarpiu, kai nėra galimybės gyvai susitikti ir diskutuoti aktualiais klausimais, kai viešoji erdvė tiesiog išbrinkusi nuo prieštaringos informacijos ir „melagienos“.

Šioje situacijoje labai svarbu būti kantriems, oriems ir išmintingiems, nepasiduoti visuomenę supriešinančioms provokacijoms ir nuosekliai ginti laisvos visuomenės pamatą.

Dar prieš metus įvairių sričių ekspertai įspėjo, jog vienas iš sudėtingiausių pandemijos padarinių bus susikaupusi agresija ir pyktis. Labai pavojinga, jog visa tai nesibaigtų „atpirkimo ožių“ paieškomis bei destruktyviais veiksmais.

Spėju, kad Jums teko girdėti, jog Seimui buvo pateikta peticija, kurios autoriai tvirtino, jog ją parėmė daugiau nei tris šimta tūkstančių balsų. Nėra galimybės patikrinti tokio pobūdžio peticijų pasirašiusių žmonių tikrojo skaičiaus, teisės požiūriu, tokios peticijos turi tik simbolinę galią. Tačiau, aišku, negalima ignoruoti fakto, jog peticija rodo, kad labai daug žmonių Lietuvoje jaučia vidinį diskomfortą ir bando spręsti jį patogiausiu būdu.

Svarbiausiu peticijos kritikos objektu pasirinktas Žmogaus teisių komiteto narys Tomas Vytautas Raskevičius, kuris atvirtai pripažįsta, jog yra homoseksualus, teigia, kad jam svarbu, jog ir homoseksualių asmenų teisės būtų ginamos, jie galėtų gyventi saugiai ir oriai. Peticijoje nuogąstaujama, kad Žmogaus teisių komitetas, vadovaujamas T.V. Raskevičiaus, nesirūpins visų žmonių teisėmis, bet tik vienos visuomenės grupės teisėmis.

Noriu atkreipti dėmesį, kad Žmogaus teisių komitetą sudaro įvairių frakcijų atstovai. Pavyzdžiui, Seimo Statutas  ragina komitetų pirmininkų pavaduotojų pareigas suteikti opozicijos atstovams. Todėl ŽTK pirmininko pavaduotojas yra LVŽS atstovas Dainius Kepenis. Taip pat Komitete dirbame net trys TS-LKD atstovai (Agnė Bilotaitė, Sergejus Jovaiša ir aš.)

Komiteto darbotvarkę sudaro ne tik pirmininkas, kiekvienas komiteto narys turi teisę siūlyti klausimus. Pavyzdžiui, mano iniciatyva, nagrinėjame situaciją Lietuvos Gyventojų Genocido Rezistencijos Tyrimų Centre, Lietuvos ugniagesių skundą dėl nepakankamų gyvybės apsaugos priemonių, išklausėme Vaiko teisių kontrolierės ir  Įvaikinimo bei globos tarnybos ataskaitas. Taip pat Komitete daug dėmesio skyrėme Seimo ir Savivaldybių kontrolierių pranešimams, ES institucijose svarstomiems sprendimams, buvo suorganizuoti net keturi įvairiose srityse dirbančių nevyriausybinių organizacijų svarstymai.

Paradoksalu, bet peticiją remiantis pirmininko pavaduotojas D. Kepenis nėra pasiūlęs nė vieno klausimo posėdžių darbotvarkei.

Tikrai neturiu pagrindo sakyti, kad T.V. Raskevičius nėra lygiai teisingas visoms visuomenės grupėms. Beje, iki šiol ŽTK posėdžiuose nesame svarstę nė vieno LGBT bendruomenės pareiškimo ar prašymo.

Noriu atkreipti dėmesį, kad peticijos autoriai teigia: „Lietuvoje vis daugiau pasireiškia žmogaus teisių pažeidimų, tokie kaip policijos pareigūnų nesiskaitymas su piliečiais, niekuo nepagrįsti sulaikymai, pertekliniai karantino sąlygų nustatymai, žodžio laisvės apribojimai socialiniuose tinkluose juos cenzūruojant neaiškių faktų tikrintojų, tokių kaip DELFI, 15MIN.LT pagalba, nepagrįsti ribojimai skleisti informaciją viešose vietose, valdžios siekiamybė nustatyti vieną tiesą, kuri priimtina išskirtinai valdžios atstovams su siekiu pateisinti diktatūros legalizavimą LIETUVOJE, bei grasinimai už pasisakymus, norint išreikšti savo nuomonę, bei pažiūras. Administracinių baudų taikymas visuomenės daugumai – nepriimtini. Labiausiai skaudina prieštaringai vertinamų asmenų įtraukimas į Žmogaus teisių gynimo politikos formavimą.“

Kitaip sakant, ŽTK prieštaraujama, jog mes esą per menkai giname antivakserių, įvairias sąmokslo teorijas puoselėjančių grupių, griežtų Vyriausybės veiklos kritikų teisių klausimus. Ne atsitiktinai spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyta peticija, buvo baigta kaltinamąja kalba konservatoriams, kaip esą visų Lietuvos bėdų šaltiniui.

Esu įsitikinęs, kad privalome saugoti net ir antivakserių ir įvairiomis savidestruktyviomis praktikomis tikinčių žmonių sveikata. Todėl testai ir skiepai tik gina, o ne griauna jų žmogaus teises. Noriu atkreipti dėmesį į Vatikano valstybės sprendimą. Čia nustatytas terminas, per kurį visi darbuotojai privalo pasiskiepyti arba pateikti gydytojų raštą, kodėl negali skiepytis, priešingu atveju, bus atleisti iš tarnybos, nes kelia grėsmę kitiems. Peticijos autoriai labai nori tapatintis su Katalikų Bažnyčia, tačiau tai, jog jų pozicija visiškai neatitinka Bažnyčios mokymą, paprasčiausiai ignoruoja.

Taip pat raginu visus Jus nepasiduoti gandams ir piktavališkiems pramanams, jog mes, TS-LKD, nebeteikiame svarbos šeimai ar tautos atminčiai.  Stovime Tėvynės sargyboje ir turime būti susitelkę ir tvirti. Kiekvieno asmens pamatinių teisių puoselėjimas tik dar labiau stiprina Tėvynę, o žmogaus teisės tikrai nekelia pavojaus šeimoms, bet, priešingai, padeda joms stiprėti.

Pagarbiai,
TS-LKD frakcijos narys, filosofijos dr. Andrius Navickas