In: Tekstai

Krikščionybė ir okultizmas (I)
2019 kovo 24

Prieš 15 metų Popiežiškoji kultūros taryba paskelbė studiją, pavadiną „Jėzus Kristus – Gyvojo vandens nešėjas“. Tai buvo pastanga apmąstyti reiškinio, vadinamo…

Read More
Sunkus puikybės tirpdymas
2019 kovo 24

Naujajame Testamente Jėzus atsidūsta, jog labai sunku turtingam žmogui įžengti į Dangaus Karalystę. Net kupranugariui lengviau pralįsti pro adatos skylutę. Kodėl?…

Read More
Teisingas karas ir artimo meilė
2019 kovo 23

Evangelistas Matas perduoda Kristaus padrąsinimą savo sekėjams: „Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų“ (Mt…

Read More
Pranešimas „Psichiatrija ir politika“ Santaros-Šviesos suvažiavime
Krikščionis politikoje. Kam tos partijos?
2019 kovo 23

Prieš kurį laiką bičiulis katalikas uždavė rimtą klausimą – ar krikščionis, įstodamas į politinę partiją, kartu neišduoda savosios tapatybės? Jis pateikė…

Read More
Apie garbės žodį
2019 kovo 23

Gyvename  žodžių infliacijos laikais. Jei suskaičiuotume, kiek žodžių pasakome kiekvieną dieną – nustebtume, jog tiek daug. Visgi problemos kyla ne tiek…

Read More
Pokalbis apie knygas Kedainiuose
Trečio pasirinkimo nėra
2019 kovo 23

Šiandien teturime du pasirinkimus. Arba esame laisvės ir žmogiškumo partizanai, arba nužmoginančios sistemos koloborantai. Suprantu, kad šis teiginys skamba radikaliai, gal…

Read More
Palaidūnės civilizacijos sutrikimas
2019 kovo 23

Popiežius Benediktas XVI taikliai įvardijo civilizacijos, atkartojančios biblinio sūnaus palaidūno maištą, sutrikimą. Pasak jo, Vakaruose pastebima stulbinama neapykanta sau ir ją…

Read More
Viešpatie, ateik
2019 kovo 23

Nėra tokios tamsos, į kurią negalėtų įžengti Dievas. Nėra tokių griuvėsių, kurių Jis negalėtų atstatyti. Tačiau Viešpats niekur nesiveržia per prievartą,…

Read More
Religija ir kaukės
2019 kovo 22

Per pastaruosius du tūkstančius metų krikščionys nuolat su neramia širdimi dairėsi pranašauto Antikristo. Gal tai Neronas, siunčiantis krikščionis liūtams sudraskyti? Gal…

Read More
Tikiu, politinė žiema Kėdainiuose nebus ilgaamžė
2019 kovo 22

Į Lietuva veržiasi pavasario šiluma. Deja, į Kėdainius sugrįžo politinė žiema. Norom nenorom tenka grįžti prie analogijos su 1992 m., kai…

Read More