ANDRIAUS NAVICKOGYVENIMO IR MOKSLINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Asmeniniai duomenys

Gimimo data. 1972 03 09
Adresas: Žydų g. 2-6, Vilnius
Šeiminė padėtis: Vedęs. Žmona Vaida, sociologijos magistrė. Užauginome dukrą Dominyką Mariją.

Šiuo metu

Seimo narys (nuo 2017-05-15).
Priklausau Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai.
Seime dirbu Žmogaus teisių komitete bei Ateities komitete.
Esu Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas.

Išsilavinimas ir mokslinis laipsnis

2006 metais Vilniaus universitete sėkmingai apgyniau humanitarinių mokslų srities, filosofijos mokslo krypties darbą “Žmogaus teisių problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje” ir man buvo suteiktas daktaro mokslo laipsnis.
1998 metais suteikta Religijos studijų magistro kvalifikacija Vilniaus universitete.
1996 metais suteikta Filosofijos magistro kvalifikacija Vilniaus universitete.
1994 metais suteikta Filosofijos bakalauro kvalifikacija Vilniaus universitete.

Akademinė veikla

2016 09- 2017 06. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto etatinis lektorius.
2017 01-06. Simonavičiaus universiteto dėstytojas.
2009 -2010. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros dėstytojas valandininkas
Nuo 2008 09 iki 2012 09 Mykolo Riomerio universiteto Valdymo teorijos katedroje dėstytojas, einantis docento pareigas.
2007 01 -12. Dėstytojas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedroje.
2000-2005. Dėstytojas valandininkas Vilniaus pedagoginiame universitete bei Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.
1998 09 – 2001 09. Religijos studijų ir tyrimo centro metodininkas bei dėstytojas Vilniaus universitete.

Moksliniai straipsniai

Lithuania: after Politics?, Political Preferences, 2017, vol. 14.
Ar teisė įsišaknijusi moralėje? : nesibaigiančio ginčo pėdsakais. Darbai ir dienos. ISSN 1392-0588. 2005, T. 41 , p. 135-148.
Prigimtinis įstatymas ir prigimtinės teisės: nuo Tomo Akviniečio iki Thomaso Hobbeso.
Problemos. ISSN 1392-1126. 2005, t. 67 , p. 75-87.
Tuščiaviduriai žmogaus teisių šarvai. Konservatizmo takoskyros. Vilnius : Demokratinės politikos institutas, 2006. ISBN 9955-9511-5-X , p. 24-58.
Liberali Boriso Akunino utopija. Darbai ir dienos. ISSN 1392-0588. 2007, T. 48  p. 185-198.

Knygos

Autorius
Laiškai plaukiantiems prieš srovę, Vilnius- 2012.
Kelio bendrija, Vilnius – 2013.
Laisvų žmonių bendruomenė?, Vilnius – 2014.
Padorios politikos principai, Vilnius – 2016.

Vertėjas
Gilbert K. Chesteron. Šventasis Pranciškus, Vilnius – 2014.
Gilbert K. Chesterton. Rutulys ir kryžius, Vilnius – 2015.
Filosofija. Pegaso kolekcija, Vilnius – 2017.
Patrick Lenzioni. Svajonių komandos kūrimas, Vilnius – 2017.
Samuel Gregg. Katalikybė ir laisvė, Vilnius – 2018.

Bendraautorius ar sudarytojas
Aštuntoji diena: eseistika (sud. A. Navickas), Vilnius -2005.
Sutemos tirščiausios prieš aušrą: apie priklausomybę ir sveikimo kelią (sud. K. Dvareckas, A. Navickas), Vilnius – 2012.
Lietuvos liberalizmas II (sud. L. Donskis), Vilnius -2012.
Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu (sud. R. Sopranaitė, A. Navickas), Vilnius-2013.
Gendrutis Morkūnas. Švęsti kosmose ir tvarte (sud. A. Navickas), Vilnius – 2013.
Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną: pokalbiai su Aleksandru Alekseičiku (sud. A. Peškaitis ir A. Navickas), Vilnius- 2013.
Tik Ėjimas Keliu: pokalbiai su dvasininkais (sud. A. Navickas), Vilnius – 2014,
Ateinu kaip gailestingumo Karalius (sud. A. Navickas, V. Kvašio estampai), Vilnius – 2015.
Mozaika pagal Andrių Navicką. Vilnius – 2016.
Nepasmerkti: apie priklausomybės ligą, kopriklausomybę ir sveikimo kelią (sud. J. Kymantienė, K. Dvareckas, A. Navickas), Vilnius – 2018.
Tibetas: tolimas ir artimas. Laisvės byla (sud. G. Kajėnas), Vilnius – 2018.

Kita profesinė veikla

2005 01 – 2016.09.12 Interneto dienraštis Bernardinai.lt. (Redaktorius, direktorius, vyriausiasis redaktorius)
2008 01 -2017. 06 Ketvirtinio žurnalo “Kelionė su Bernardinai.lt” vyr. redaktorius.
2013 09-12. Vilniaus jėzuitų gimnazijos filosofijos mokytojas.
2001 09 – 2004 09 LR Teisingumo ministerijos Registrų departamento vyriausiasis specialistas..
2004 09 – 2005 01 LR Seimo nario padejėjas.

Įvertinimai

Tolerancijos žmogaus titulas (Sugiharos fondo skiriamas apdovanojimas).
Stasio Lozoraičio premijos už pilietinę poziciją žurnalistikoje (skiria Lietuvos žurnalsitų draugija).
Katalikų Bažnyčios Kronikos premijos už vertybių gynimą viešojoje erdvėje (skiria Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius).

Kiti įgūdžiai

Puikiai moku rusų kalbą, labai gerai – anglų.
Nuo šešerių metų iki mokyklos baigimo buvau šachmatininkas. Didžiausias pasiekimas – kandidato į sporto meistrus kvalifikacija.