Iš anglų kalbos vertė A. Navickas. Vilnius: Aštuntoji diena, 2014. – 192 psl.

Ši knyga daugiau nei paprasta biografija. Tai dviejų nuostabių tikėjimo mokytojų susitikimas. Anglų rašytojas Chestertonas teigia, kad būtent Šv. Pranciškus labai prisidėjo prie to, kad jis tapo Katalikų Bažnyčios dalimi. Apie šv. Pranciškų yra parašyta daug knygų. Tai populiariausias šventasis. Tačiau, bent jau mano įsitikinimu, nė vienas autorius nesugeba perteikti šventojo biografijos su tokia ugnimi ir taip trikdančiai, kaip tai pasisekė padaryti Chestertonui.