Įsivaizduokite pokalbį „Zoom“ platformoj. Kalbasi du vyriškiai. Vienas iš jų kiek vyresnis ir labai energingas. Jis aiškus Lyderis, o kitas – kiek atsargesnis – Pasekėjas. Jų dialogas maždaug toks:

– Privalome kovoti prieš X dokumento patvirtinimą, nes jis sukels visišką chaosą: vaikai nebeklausys tėvų, tėvai nebesirūpins vaikais, sutuoktiniai vienas kitą išduos, žmonės visiškai susvetimės ir mus visus virins alyvoje arba atiduos išbadėjusiems veisyklų žvėrims.

– Ir visa tai parašyta šiame dokumente? Kokie baisūs žmonės galėjo taip viską surašyti? Jie veikiausiai labai agresyvūs ir visų nekenčia?

– Galbūt pačiame dokumente viso to, ką sakau, ir nėra, tačiau kas galėtų paneigti, kad jie paskui viso to neįrašys. Žinok, jie labai klastingi ir organizuoja pasaulinį sąmokslą. Be to, ką reiškia tas keistas išsireiškimas dokumente, kad „žmonės privalo gerbti vieni kitus“. Tas „gerbti“ man įtartinas. O jei mane privers gerbti žmogų, kurio labai nemėgstu? Tai jau mano pamatinių teisių pažeidimas. Aš turiu teisę nekęsti ir piktintis. Kaip aš gyvensiu, jei kas nors iš manęs atims tą teisę?!

– O kodėl jie taip mūsų nekenčia?

– Nes mes labai geri, dori ir turime tvirtas vertybes. Visa tai juos erzina, nes jie visą pasaulį nori paversti didžiule orgija.

– Jie taip sako?

– Niekada netikėk tuo, ką jie sako. Kuo draugiškiau jie kalba, tuo įtartinesni. Kodėl jie nenori gyventi taip, kaip aš ar tu? Išsidirbinėja? Jie nuo pat žmonijos pradžios rezga mums pinkles.

– O gal paprašome, kad jie paaiškintų, kodėl dokumente X rašo būtent tai, ką rašo?

– Jokiu būdu. Nevalia, kad kas nors skaitytų šį dokumentą. Pakanka to, ką aš papasakojau, kad suprastum koks jis pavojingas. Jei visi pradės skaityti ir galvoti savo galva, tai paskui jau jų nebesuvaldysi. Vienas pradės aiškinti, kad jis nemato grėsmės, o kitas dar ir patikės. Geriausia būtų viešas pasmerkimas, dar ir uždraudžiant tą dokumentą skaityti.

– Tai gal jo niekas ir nepriims? Jei pradės svarstyti, tuoj pasirodys visos nesąmonės…

– Nepamiršk, kad visos tos nesąmonės giliai ir gudriai paslėptos. Pats tekstas gali atrodyti nekaltas ar net jautrus, bet visa tai apgaulė. Sutarkim, jei norės jį pradėti svarstyti, sutartinai rėkime.

– O gal geriau diskutuokime?

– Nesąmonė, jie visi papirkti, paskui jiems visiems „išplauti smegenys“ ir paskui jie dar kartą papirkti. Tu nežinai, kokie galingi ir turtingi tie, kurie „stumia“ tokius dokumentus. Tačiau ir mes pasiruošime peticijas, protestus, oficialius raštus. Mes juos užliesime savo pasipiktinimo banga. Žinok, prieš slaptą neapykantą tegalima kovoti atvira neapykanta.

– Tačiau gal jie iš tiesų nori tartis, kalbėtis, kitaip vertina situaciją?

– Tave jau papirko? Sorošas? Masonai? Nesiartink prie manęs arba atsižadėk savo žodžių ir prisiek, kad visada klausysi manęs. Mes juk esame Gėrio kariai ir kovosime prieš blogį, kol Žemėje akmens ant akmens nebeliks.

P.S. Ar jums teko sutikti tokius personažus? Girdėti tokius pokalbius? O gal tik aš pastaruoju metu vis dažniau su tokia „geležine logika“ ir „pasaulio gelbėtojais“ susiduriu?