A. Navickas. Vilnius: Bernardinai.lt, 2014. – 360 psl.

Trečioji mano knyga. Šįsyk kiek kitokia, tačiau ir vėl „plaukianti prieš srovę“. Ar mes dar turime pagrindą mūsų visuomenę vadinti laisva? Ar patys esame ir norime būti laisvi piliečiai, kurie prisiima atsakomybę už bendrąjį gėrį? Knygoje šie klausimai svarstomi analizuojant „žmogaus teisių“, „demokratijos“, „tolerancijos“, „asmens orumo“, „sąžinės“ ir „teisingo karo“ sąvokas. Taip pat keliamas klausimas – ką šiandien reiškia kova už laisvę?

Knyga skirta įvairiai auditorijai. Rašydamas ją siekiau ne vieno tikslo. Noriu supažindinti Lietuvos skaitytojus su istorijos įvykiais, kurie iki šiol daro stiprią įtaką Bažnyčios ir valstybės santykiams. Kita vertus, turiu viltį, kad knyga paskatins susidomėjimą Bažnyčios socialiniu mokymu. Žvelgiu į šį mokymą, kaip į didžiulį, dar nepanaudotą potencialą.