Sud. A. Navickas, J. Kymantienė, K. Dvareckas. Vilnius: VŠĮ Aštuntoji diena ir VA Caritas priklausomų asmenų bendruomenė „Aš Esu“ 2019 – 328 psl.

Straipsniai, specialistų patarimai, priklausomų asmenų liudijimai, atsakymai į sveikimo kelionėje dažniausiai iškylančius klausimus. Drįstu teigti, kad tai šiuo metu geriausia knyga šia tema. Ją rekomenduoju ne tik priklausomiems asmenims, jų artimiesiems, bet kiekvienam, kuriam svarbu suprasti žmgoaus psichologiją ir pamatinius poreikius.