Mokytojas pasikvietė Mokinį ir davė jam užduotį: „Apžiūrėk įdėmiai kambarį, kuriame mes esame ir pabandyk įsidėmėti visus rudus daiktus, kurie jame yra.“

Kambaryje buvo daug rudų daiktų ir Mokinys entuziastingai bandė visus juos atsiminti. Po kurio laiko jis pasakė Mokytojui, kad mano, jog atliko užduotį. Tačiau Mokytojas nusišypsojo ir paprašė jo užsimerkti. Tada uždavė netikėtą klausimą: „O dabar išvardink man bent kelis mėlynus daiktus, kurie yra kambaryje?“

Mokinys sutriko: „Tačiau man buvo sakyta įsidėmėti tik rudus, negaliu nieko pasakyti apie mėlynus.“

Mokytojas paragino atsimerkti ir dar kartą apsižvalgyti. Kambaryje buvo nemažai mėlynų daiktų.

Mokytojas tęsė: „Jei kreipi dėmesį tik į rudus daiktus, o savo gyvenime ar pasaulyje – tik į tai, kas blogai, tai, natūralu, kad ilgainiui tik tai ir tematysi, net nepastebėsi, kad yra ir kitų dalykų. Jei ieškai tik to, kas blogai, būtinai rasi ir tai užgoš visą gėrį, kurio pasaulyje apstu.“