Vienas Dievas trijuose asmenyse.. Šis krikščionybės apreiškimas trikdė ir trikdo judėjus ir musulmonus, kurie jame girdi politeizmo aidą. Labai dažnai sutrinka ir patys krikščionys – tai ar tas pats yra rūstusis Jahvė ir už žmones ant kryžiaus žengęs Kristus?

Dar vienas vaistas, gydantis puikybę ir įsitikinimą, kad jau viską perpratai. Žmogaus protui Amžinybė – tai statiškas tobulų dėsnių triumfas, be mažiausios dėmelės. Tačiau krikščionims Amžinybė visai kitokia – tai įaugimas į nesibaigiantį Dialogą, kuriame Kūrėjas atsiskleidžia sau ir kitiems. Tai ne marmuro plokštės rimtis, bet kalnų upės veržlumas, griaunantis bet kurią schemą.

Man labai sunku suprati, kaip iš Gerosios Naujienos, iš Švč. Trejybės šokio galima išvesti Baudžiamąjį kodeksą bei „dorovės anstolių“ religija. Save dovanojantis Dievas man niekaip neprimena „krikščioniškos uniformos“ siuvėjo.

Dievas yra Gražus. Dievas yra Gyvas. Dievas yra kurianti Būties Tiesa. Jis kviečia. Jis ieško. Jis Myli. Jis tiki mumis labiau nei mes patys sugebame savimi patikėti.

„Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad stovėkime tvirtai ir nesiduokime vėl įkinkomi į vergystės jungą“ (Gal 5,1)