A. Navickas. Vilnius: Aštuntoji diena, 2016. – 148 psl.

Kiekviena mano knyga glaudžiai susijusi su tais klausimais, kuriuos svarstau čia ir dabar. Politikos tema tikrai nėra nauja mano knygose, tačiau būtent šioje knygoje bandau sau ir kitiems pagrįsti, kodėl krikščionis turėtų būti aktyvus politiniame gyvenime. Nebūtinai priklausyti kokiai nors partijai ar būti profesionaliu politiku, tačiau artimo meilės principas neleidžia likti abejingais. Kitas labai svarbus klausimas – ar politika gali būti padori ir kaip derėtų suprasti, ką reiškia šiuoa tveju “padorumas”. Knygą sudaro trys dalys: politikos pamatų apmąstymas; padorios politikos sampratos ryškinimas; konkrečių padorios politikos principų įgyvendinimo pavyzdžiai.